UVJETI POSLOVANJA I PRIVATNOST PODATAKA

VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge
Bana Jelačića 53 Šaptinovci
31511 Đurđenovac, Hrvatska
IBAN: HR4124070001100337148
SWIFT: OTPVHR2X
Telefon: +385 91 608 4101
E-mail: carpshop.vuksic@gmail.com

Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika. Radno vrijeme je radnim danom od 9:00 do 17:00 sati te subotom od 9:00 do 14:00 sati.

Opće odredbe

VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge pruža online uslugu putem svoje Internet stranice na domeni carpshop-vuksic.com, na World Wide Web mreži - Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice carpshop-vuksic.com. Korištenjem Internetske stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje Internetske stranice carpshop-vuksic.com u skladu s njima. Pravo Korištenja Internetske stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan kontrole  VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge te prihvaća da  VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge nije odgovorna za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup Internetskim stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje,  VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge može prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja.  VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete ili ako imate manje od 16 godina, molimo vas da se suzdržite od uporabe ove Internetske stranice. 

VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge zadržava pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o privatnosti. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Nastavak korištenja Internetske stranice i nakon objave na internetu novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene.

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih Internetskih stranica te sve sa tim povezane troškove. VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih Internetskih stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju, ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen, ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na carpshop-vuksic.com internetskoj stranicama ekskluzivno su pravo VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge, ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu.

BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH INTERNETSKIH STRANICA BEZ IZRIČITOG PISMENOG ODOBRENJA VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge STROGO JE ZABRANJENO!

Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.

Internetska stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj internetskih stranica carpshop-vuksic.com, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice, ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja  VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj Internetskoj stranici postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava.  VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge nema nikakvu obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika, ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih Internetske stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na Internetskoj stranici carpshop-vuksic.com.

Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice carpshop-vuksic.com isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da  VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge ne jamči

(I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE INTERNETSKE STRANICE, ILI

(II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE INTERNETSKE STRANICE.

Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete, ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da  VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku. Ni u kojem slučaju  VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ovih internetskih stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj Internetske stranice.

Uz prethodno navedene uvjete,  VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge, neće biti odgovorna, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti, ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj internetskoj stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu.  VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.

Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije, ocjene, komentari i privatne poruke objavljene na Internetskoj stranici carpshop-vuksic.com i na carpshop-vuksic.com stranicama društvenih mreža, javne a ne privatne prirode, i da stoga djelatnici  VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge mogu nadzirati opisane komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.

VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke, ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje  VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika. 

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge je registrirani žig VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.

carpshop-vuksic.com je registrirana domena  VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge

VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge, distributer je (a ne izdavač) sadržaja koji pribavljaju treće strane i Krajnji korisnici.  VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.

VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge nije odgovorna za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na carpshop-vuksic.com internetskoj stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba  VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge Ni pod kojim uvjetima  VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge neće biti odgovorna za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem carpshop-vuksic.com Internet stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem carpshop-vuksic.com Internet stranice.

Sjedište  VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge je u Đurđenovac, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Osijeku, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Osijeku.

U daljnjem tekstu Općih uvjeta, radi bolje jasnoće i razumijevanja teksta, umjesto termina Krajnji korisnik bit će korišten termin Kupac u situaciji kada je između Krajnjeg korisnika i VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge sklopljen Ugovor o kupoprodaji. Također, iz istog razloga umjesto termina VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge bit će korišten termin Obrt Vukšić, dok se termin carpshop-vuksic.com koristi kao ime Internet trgovine, web stranice i sl.

Uvjeti korištenja usluga Internetske stranice carpshop-vuksic.com

Uvjet za korištenje carpshop-vuksic.com Internet stranice je uspješna registracija Kupca. U okviru registracije Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga carpshop-vuksic.com Internet stranice.

carpshop-vuksic.com poziva Kupca da pogleda sadržaj Izjave o privatnosti.

carpshop-vuksic.com preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun.

Preporučamo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. 

Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Jezik

Jezik komunikacije na carpshop-vuksic.com je hrvatski književni jezik.

Cijene

Cijene su izražene u kunama (HRK), odnosno samo kn, sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje. Cijene je također moguće pretvoriti u Eure.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o utomatskom unosu.

Takve situacije su izvanredne i za njih se VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

Akcijska prodaja

 VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju. Ti proizvodi će biti dostupni svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. Nakon proteka roka akcijske prodaje,  VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

Zbog narudžbi koje se istovremeno predaju na carpshop-vuksic.com web trgovini i u direktnoj prodaji u trgovini, može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu carpshop-vuksic.com. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da Obrt Vukšić nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda kada bude raspoloživ za isporuku ili zamjenski proizvod koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

Trajanje i raskid ugovora (jednostrani raskid ugovora od strane kupca)

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane carpshop-vuksic.com te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između Obrta Vukšić i kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora o čemu će vas Obrt Vukšić posebno upozoriti u ponudi konkretnog proizvoda.

Ugovor možete jednostrano raskinuti putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor na trajnom mediju pismenim putem emailom, ili pismom na našu adresu.

Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajući opis proizvoda , neodgovarajuća boja proizvoda) koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod kako bismo znali da želite zamjenu proizvoda. Proizvode (povrat ili zamjena) potrebno je dostaviti na adresu: VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge, Bana Jelačića 53, Šaptinovci, 31511 Đurđenovac.

U slučaju jednostranog raskida ugovora i/ili storniranja narudžbe postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog izvršit ćemo vam nakon što nam roba bude vraćena. Povrat robe nam morate izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam izjavili jednostrani raskid ugovora.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača članak 77. mora izvršiti povrat robe bez odgađanja u roku od 14 dana od kada je obavijestio o svojoj odluci da raskida ugovor, te snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Ukoliko kupac želi može se obratiti VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge na info broj ili mail adresu radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane Obrta Vukšić. Obrta Vukšić poziva kupca da proizvod zapakira u originalnu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana. Obrta Vukšić obavještava kupce da će o umanjenju vrijednosti kupljenog proizvoda u odnosu na oštećenje ambalaže odnosno oštećenje proizvoda koje nije uzrokovano provjerom funkcionalnosti proizvoda utvrđivati za svaki vraćeni proizvod pojedinačno te će o tome obavijestiti kupca nakon primitka vraćenog proizvoda.

Obrt Vukšić preporuča svojim kupcima prilikom preuzimanja proizvoda a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:

- slika proizvoda‎ prikazuju načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga Obrta Vukšić preporuča kupcu da detaljno pregleda karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici Obrta Vukšić prilikom izbora proizvoda.

- ako je ambalaža oštećena nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati Obrtu Vukšić.

AKO KUPAC NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA, SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM.

- ukoliko oštećenje na proizvodu utvrdite nakon skidanja ambalaže, sačuvajte originalnu ambalažu i u roku 14 dana od dana primitka robe kontaktirajte Obrt Vukšić. Ako Obrt Vukšić organizira prijevoz robe radi povrata, potrebno je proizvod zapakirati u originalnu ambalažu kako bi se izbjegla oštećenja na proizvodu. Ako se radi o specifičnoj ambalaži (npr. stiropor i folija) potrebno je učvrstiti dijelove ambalaže radi zaštite proizvoda.

- ako je ambalaža neoštećena i preuzeli ste proizvod, pažljivo skinite ambalažu uz što manje oštećivanje jer oštećena ambalaža umanjuje vrijednost proizvoda. U deklaraciji proizvoda koju dobivate uz proizvod su upute za otvaranje ambalaže bez oštećenja za tehničku robu.

- pažljivo pregledajte proizvod, njegovu prirodu, obilježja i funkcionalnost, ali nemojte proizvod koristiti ili njime rukovati ako namjeravate koristiti zakonsko pravo na raskid ugovora, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se primjerice za alate – korištenje u njihovu svrhu. Rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda.

Obrt Vukšić obaviještava kupce o specifičnim svojstvima pojedinih proizvoda koje kupci moraju isprobati radi funkcionalnosti. Iz tog razloga Obrta Vukšić neće biti u mogućnosti izvršiti povrat kupoprodajne cijene (u cjelosti ili djelomično) za ove proizvode u slučaju kada je za povrat naveden razlog: provjera funkcionalnosti jer sama provjera funkcionalnosti umanjuje vrijednost proizvoda time što se stanje proizvoda nepovratno mijenja.

Obrt Vukšić obavještava kupce da su uređaji za profesionalnu upotrebu posebno označeni. Uređaji koji nemaju takvu oznaku nisu predviđeni za profesionalno korištenje i nije ih preporučljivo koristiti u profesionalne svrhe jer takva vrsta kvara nije pokrivena jamstvom te u tom slučaju trošak popravka snosi kupac. Ukoliko ovlašteni servis utvrdi da se radi o opisanoj vrsti kvara, Obrta Vukšić neće moći preuzeti odgovornost niti trošak prouzrokovan postupanjem kupca protivno ovoj obavijesti.

Obrt Vukšić preporuča kupcima da za proizvode koje je potrebno montirati/pustiti u rad obavezno kontaktira ovlašteni servis jer proizvođači u pravilu osporavaju prava iz jamstva za svaki proizvod koji je neovlašteno montiran/pušten u rad.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), Obrt Vukšić ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. Obrt Vukšić odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Obavijest o statusu vraćenog proizvoda i ostvarenom iznosu povrata kupac će primiti u roku od 10 dana putem maila. Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Pravo na jednostrani raskid ugovora Zakonom je isključeno u više slučajeva o čemu Kupac mora sam biti upućen te se prethodno informirati.

Pisani prigovor, odgovor, obavijesti

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti prigovor Obrtu Vukšić. Obrt Vukšić vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte, telefona +385 91 608 4101

ili putem maila carpshop.vuksic@gmail.com. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. Obrt Vukšić će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora.

Načini plaćanja

Obrt Vukšić Vam osigurava kupnju odabranih proizvoda izravno putem interneta i to sa načinima plaćanja:

1. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke

Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

2. Virmansko plaćanje

Kod izbora ovog načina plaćanja, na svoju e-mail adresu ćete dobiti predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune - putem banke, pošte, Fine ili sl.

Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

Plaćene narudžbe odabranih proizvoda možete osobno preuzeti u našoj trgovini: VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge

Prilikom osobnog preuzimanja, molimo vas da prvo provjerite je li roba spremna za preuzimanje na broj telefona +385 91 608 4101, a prilikom preuzimanja donesite kopiju računa koji ste prethodno dobili na vašu e-mail adresu. Osobno preuzimanje robe kod nas u trgovini je besplatno te se ne naplaćuju troškovi dostave.

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke - u pravilu, sljedeći radni dan), pa vas, isto tako molimo, da prethodno provjerite stanje pošiljke na broju telefona +385 91 608 4101

Radno vrijeme trgovine:
Ponedjeljak - petak: 09:00-17:00 h
Subota: 09:00-14:00 h

Garancija i servis

Jamstvo, tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu nalaze se priložene uz proizvod, te u smislu čl.42. st 6 Zakona o zaštiti potrošača VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge smatra da je Kupac na time na jasan i razumljiv način unaprijed obaviješten o tim podacima vezanim uz proizvod kao i postojanju usluga koje se nude nakon prodaje.

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz uređaj te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.

U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke (npr. oštećenje ambalaže), kupac nije dužan dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane kupca nisu imali vidljivi nedostatak. Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (npr. slomljen je dio, ogreben proizvod što je nastalo uslijed transporta ili krivog skladištenja) što kupac utvrdi po otvaranju proizvoda bez korištenja, montaže odnosno stavljanja proizvoda u funkciju, a što je utvrđeno od strane ovlaštenog servisa – kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili umanjenje cijene.

Povrat novčanih sredstava kupcu bit će odrađen najkasnije u roku od 5 dana od datuma upućivanja obavijesti kupcu.

Odgovornost VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge odnosi se samo na odgovornost trgovinskog zastupnika te obveze utvrđene ovim Općim uvjetima poslovanja. Sporne odnose koji proistječu iz Ugovora o kupoprodaji rješavaju Prodavatelj i Kupac. VUKŠIĆ - obrt za trgovinu i usluge otklanja odgovornost za sve što nije obuhvaćeno obvezom trgovinskog zastupnika iz Ugovora o trgovinskom zastupanju zaključenom s Prodavateljem te ovim Općim uvjetima poslovanja.

Pratite nas na Facebooku